Ľahká klasická gitara: Aguado's Etude in Minor in Guitar Tab, Standard Notation and Audio{h1}
Redakcia Choice
Veci, ktoré môžete, ale nemusíte vedieť o Iggy Pop
Veci, ktoré môžete, ale nemusíte vedieť o Iggy Pop
Kontaktovať autora Táto ľahká klasická gitarová etuda je založená na populárnom výňatku zo slávnej gitarovej metódy španielskeho gitaristu 18. a 9. storočia, Dionisia Aguada. Etudy alebo štúdie sú navrhnuté tak, aby umožnili študentom gitár precvičiť si konkrétny aspekt gitarovej techniky. V tomto prípade ide o r