Ľahká klasická gitara: Aguado's Etude in Minor in Guitar Tab, Standard Notation and Audio{h1}
Redakcia Choice
Používanie vybavenia, ktoré je najlepšie pre živý výkon
Používanie vybavenia, ktoré je najlepšie pre živý výkon
Kontaktovať autora Táto ľahká klasická gitarová etuda je založená na populárnom výňatku zo slávnej gitarovej metódy španielskeho gitaristu 18. a 9. storočia, Dionisia Aguada. Etudy alebo štúdie sú navrhnuté tak, aby umožnili študentom gitár precvičiť si konkrétny aspekt gitarovej techniky. V tomto prípade ide o r