#SYNTHFAM INTERVIEW: DARK SMOKE SIGNAL - ZÁBAVA

#Synthfam Interview: Dark Smoke Signal{h1}
Redakcia Choice
Guitar vs Drums: Čo je pre vás to pravé?
Guitar vs Drums: Čo je pre vás to pravé?
Kontaktovať autora Dark Smoke Signal (Alex Pope) je producentom syntetizovanej hudby, ktorú takto popisuje: „Keby Liam Howlett Prodigyho sporoval afro a mal rozpočet iba na koktavý desať rokov starý laptop, mohla by to byť jeho vibrácia.“ V e-maile hovoríme o tom, ako začal, o svojom prístupe k hudbe, ktorú vytvára a kam chce svoju hudbu v budúcnosti vziať. Karl Magi: Ako st