Romance (Romanza): Klasické gitarové usporiadanie v gitarovej karte a štandardný zápis{h1}
Redakcia Choice
Haiduk - recenzia albumu "Demonicon"
Haiduk - recenzia albumu "Demonicon"
Kontaktovať autora Romance, tiež nazývané Romanza, Romance d'Amour a Jeux Interdits (zakázané hry), je pravdepodobne najznámejšou a najpopulárnejšou skladbou klasickej gitary u širokej verejnosti. Skladateľ nie je známy, ale verí sa, že bol napísaný koncom 19. storočia. Najstaršia známa nahrávka je z roku 1900. Získala popularitu