Southern Silk Duo “v tradícii R&B 70. a 80. rokov{h1}
Redakcia Choice
Tipy na vytvorenie názvu kapely
Tipy na vytvorenie názvu kapely
Kontaktovať autora Southern Silk Duo je tímom manželov a manželiek Joanna a Tony Kempa. Kapela nás privádza späť k skvelým R&B a populárnym hudbám 70. a 80. rokov, keď bolo niekoľko populárnych speváckych duo ako Billie Davis a Marilyn McCoo, Marvin Gaye a Tammy Terrell (ktorí neboli manželia, ale boli pármi)., kapitán a Tenni