10 moderných bohoslužieb na kríži Ježiša Krista{h1}
Redakcia Choice
Používanie vybavenia, ktoré je najlepšie pre živý výkon
Používanie vybavenia, ktoré je najlepšie pre živý výkon
Kontaktovať autora Všetci sa môžeme obrátiť na kríž Ježiša Krista, aby sme dostali odpustenie od Boha. Kríž je tu, aby nám pomohol pochopiť Boží plán pre ľudstvo a prijať Jeho večnú lásku. Mnoho hymnov ako „Starý drsný kríž“, „Blízko kríža“, „Na kríži“, „V krvi je moc“ a iní mi otvorili srdce, aby pochopili, ako nás Pán vylial svoju dušu, keď nám On dal nám svojho jediného Syna. Piesne uctievajúce kríž by sa mali spievať každú nede